GIỚI THIỆU KHOA NGOẠI NGỮ

ukvvDxAbM_IyRJrwuw0dxenPDThgMdu9ec6G4vxfkD_WDc745BD8aaKF_MkqrVGZ_p9o7oVAcJpUWC6TYmKnuQ

GIỚI THIỆU KHOA NGOẠI NGỮ

A. GIỚI THIỆU CHUNG

Ngày 01/09/2005: Tổ Ngoại ngữ được hình thành với 4 thành viên với chức năng giảng dạy tiếng Anh cho các ngành đào tạo khác trong nhà trường. Ngày 01/09/2008: Trên cơ sở phát triển từ Tổ Ngoại ngữ, Khoa Ngoại ngữ chính thức thành lập với 11 thành viên, là một khoa chuyên môn độc lập đào tạo ngành tiếng Anh và giảng dạy tiếng Anh cho các ngành đào tạo khác. Từ 2008 cho đến nay: Khoa Ngoại ngữ không ngừng phát triển về quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo, thể hiện ưu thế là một khoa năng động của trường.

B. NGÀNH ĐÀO TẠO

Khoa Ngoại ngữ là một khoa chuyên môn độc lập, đào tạo ngành tiếng Anh và ngành tiếng Hàn. Bên cạnh đó khoa cũng phụ trách giảng dạy tiếng Anh căn bản, tiếng Anh chuyên ngành và các ngoại ngữ khác như Tiếng Trung, Tiếng Hàn cho các ngành đào tạo khác. Nhiệm vụ đào tạo của khoa là hướng đến là chuẩn hóa ngoại ngữ cho toàn bộ học sinh, sinh viên trong nhà trường.

C. CƠ CẤU NHÂN SỰ

Quản lý khoa

– Trưởng khoa: Th.S Trần Thị Hồng Thi

– Tổ trưởng tổ Anh văn chuyên ngành: Th.S Nguyễn Thị Bảo Ngọc

– Tổ trưởng tổ Anh văn căn bản: Th.S Vũ Hoàng Giang

– Giáo vụ khoa: Th.S Nguyễn Vân Thư

Đội ngũ nhà giáo

– Tổ Anh văn căn bản: Th.S Vũ Hoàng Giang (Tổ trưởng), Th.S Nguyễn Thanh Xuân, Th.S Trần Thị Oanh Đào, Nguyễn Đình Thao, Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Nguyễn Hoàng Long.

– Tổ Anh văn chuyên ngành: Th.S Nguyễn Thị Bảo Ngọc (Tổ trưởng), Th.S Đỗ Ngọc Quỳnh, Th.S Trần Thi Hồng Thi, Bùi Thị Thanh Thảo, Võ Hoàng Nhân.

D. THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Địa chỉ: 33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP.HCM

E-mail: khoangoaingu@kthcm.edu.vn

Giờ làm việc: từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Buổi sáng: 7 giờ 30 đến 12 giờ 00

 Buổi chiều: 13 giờ 00 đến 16 giờ 30