PHÒNG BAN

Mẫu thông báo (1)
Read more
THÔNG BÁOTIN TỨC - SỰ KIỆN

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023-2024

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kết quả và …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG THEO PHƯƠNG THỨC TÍN CHỈ (ÁP DỤNG CHO KHÓA TUYỂN SINH TỪ NĂM 2022)

Xem chi tiết thông báo tại đây: File Download …

Xét tuyển vòng 2
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO THỜI GIAN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023-2024 (VÒNG 2)

Thành phần: ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 KHÓA 17, 18, 19 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HÌNH THỨC CHÍNH QUY

Sinh viên xem Tại đây …

Mẫu thông báo
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO NỘI DUNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 – 2024 (VÒNG 2)

Căn cứ Thông báo số 03/TB-HĐTDVC ngày 29 tháng 12 năm …

Mẫu thông báo (7)
Read more
THÔNG BÁOTIN TỨC - SỰ KIỆN

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 – 2024 (VÒNG 2)

Căn cứ Thông báo số 28/TB-CĐKT ngày 15 tháng 11 năm …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO THI HỌC KỲ 1, NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 2024 VÀ HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

Học sinh – Sinh viên xem Tại đây …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Sinh viên xem Tại đây …

lich thi
Read more
THÔNG BÁO KHẢO THÍTIN TỨC - SỰ KIỆN

THÔNG BÁO LỊCH THI HK 1 NH 2023-2024, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

TB 03 – Lichthi – HK1 2023-2024.pdf ***LƯU Ý: Các môn …

Mẫu thông báo (5)
Read more
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNHTIN TỨC - SỰ KIỆN

THÔNG BÁO KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 – 2024 (VÒNG 1)

Căn cứ Thông báo số 28/TB – CĐKT ngày 15 tháng …

Mẫu thông báo
Read more
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNHTHÔNG BÁO

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023-2024

Thông báo số 28/TB-CDKT ngày 15 tháng 11 năm 2023 của …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO THAM GIA HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2023

Học sinh – Sinh viên xem Tại đây …