THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

HCE
Read more
THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

Kế hoạch thi lại tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp trình độ Trung cấp khóa 30 đợt tháng 04/2024

Học sinh Xem tại đây …

HCE
Read more
THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trình độ cao đẳng hình thức chính quy đợt tháng 4/2024

Sinh viên Xem tại đây …

HCE
Read more
THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

Thông báo phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và An ninh trình độ cao đẳng, đợt học từ ngày 03/7/2023 đến ngày 22/7/2023 (Sinh viên cao đẳng khóa 18 và các khóa trước học cùng khóa 18)

Sinh viên Xem tại đây …

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 MỞ LỚP BỔ SUNG KHÓA 18, 19 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HÌNH THỨC CHÍNH QUY

Sinh viên xem Tại đây …

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

Thông báo tạm dừng phát bằng tốt nghiệp

Học sinh, Sinh viên xem Tại đây …

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

Thông báo đăng ký mở lớp môn học bổ sung học kỳ 2 năm học 2023 – 2024

Sinh viên xem Tại đây  Ghi chú: Link đăng ký https://forms.gle/xtD7EanDFTziYzhN8 …

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

Thông báo hủy lớp môn học học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 Khóa 18, 19 trình độ Cao đẳng hình thức chính quy

SInh viên xem File đính kèm …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 KHÓA 17, 18, 19 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HÌNH THỨC CHÍNH QUY

Sinh viên xem Tại đây …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO THI HỌC KỲ 1, NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 2024 VÀ HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

Học sinh – Sinh viên xem Tại đây …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Sinh viên xem Tại đây …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO THAM GIA HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2023

Học sinh – Sinh viên xem Tại đây …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỌC KỲ 3 NĂM HỌC (2022-2023)

Kết quả học tập môn Giáo dục Quốc phòng và An …