THÔNG BÁO KHẢO THÍ

lich thi
Read more
THÔNG BÁO KHẢO THÍTIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông báo lịch thi HK2 trình độ Trung cấp – Khóa 31

Ke hoach
Read more
THÔNG BÁO KHẢO THÍTIN TỨC - SỰ KIỆN

Kế hoạch tổ chức thi HK2 NH 2023-2024 trình độ Trung cấp – Khóa 31

lich thi
Read more
THÔNG BÁO KHẢO THÍ

Thông báo lịch thi tốt nghiệp khoá 30 – đợt tháng 4/2024, trình độ Trung cấp

lich thi
Read more
THÔNG BÁO KHẢO THÍ

Thông báo về việc đăng ký thi lại (bổ sung) HK 1 NH 2023 – 2024, trình độ cao đẳng)

THÔNG BÁO KHẢO THÍ

THÔNG BÁO THI HỌC KỲ 1, NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 2024 VÀ HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

Học sinh – Sinh viên xem Tại đây …

lich thi
Read more
THÔNG BÁO KHẢO THÍTIN TỨC - SỰ KIỆN

THÔNG BÁO LỊCH THI HK 1 NH 2023-2024, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

TB 03 – Lichthi – HK1 2023-2024.pdf ***LƯU Ý: Các môn …

lich thi
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 1 – KHÓA 31. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Xem chi tiết thông báo Tại đây …

lich thi
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 30 – ĐỢT THÁNG 9/2023. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Xem chi tiết thông báo Tại đây …

lich thi
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2022-2023, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Xem chi tiết thông báo Tại đây …

lich thi
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ 1 – KHÓA 31, TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Xem chi tiết thông báo Tại đây …

lich thi
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2022-2023, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Xem chi tiết thông báo Tại đây …

lich thi
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 – 2023 (ĐỢT 2), TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (LỊCH THI BỔ SUNG)

Xem chi tiết thông báo Tại đây …