Thông báo kết quả thi lại tốt nghiệp trình độ trung cấp đợt tháng 4/2024

Thông báo kết quả thi lại tốt nghiệp trình độ trung cấp đợt tháng 4/2024

cropped-Logo-Truong-Cao-dang-Kinh-te-TP.HCM_.png

Thông báo kết quả thi lại tốt nghiệp trình độ trung cấp đợt tháng 4/2024