Thông báo phúc khảo bài thi tốt nghiệp trình độ trung cấp (Đợt tháng 4/2024)

Thông báo phúc khảo bài thi tốt nghiệp trình độ trung cấp (Đợt tháng 4/2024)

cropped-Logo-Truong-Cao-dang-Kinh-te-TP.HCM_.png

Thông báo phúc khảo bài thi tốt nghiệp trình độ trung cấp (Đợt tháng 4/2024)