QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀY 03/4/2023

6gSUvsCsuuaIsiuMnAWha5Q-j5lWxtRdckX6GKEggfXiUrTOTuzIj9z8PXy8hsqMmOsBa5oMtGA_lZk9nWtCs-ClLSBjkVvnidgVMZrx_p4

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀY 03/4/2023

Quyết định số 08/QĐ-HĐTS của Hội đồng tuyển sinh năm 2023 Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng, hình thức chính quy năm 2023 theo phương thức kết quả học tập THPT lớp 12.

Công nhận 228 thí sinh trúng tuyển, số lượng thí sinh cụ thể từng ngành như sau:

– Công nghệ thông tin: 09

– Công nghệ thông tin (UDPM): 03

– Công tác xã hội: 04

– Hướng dẫn du lịch: 01

– Kế toán: 29

– Kiểm toán: 03

– Kinh doanh thương mại: 15

– Kinh doanh xuất nhập khẩu: 10

– Logistics: 23

– Marketing: 30

– Quản lý công nghiệp: 05

– Quản trị khách sạn: 09

– Quản trị kinh doanh: 40

– Tài chính – Ngân hàng: 16

– Tiếng Anh: 20

– Tiếng Hàn Quốc: 11

Xem chi tiết Quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển: File Download