QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NĂM 2022 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LỚP 12 (NGÀY 1/10/2022)

6lKxpTrUhzYg_LWR4vpZ-A0Pv5Za6tNjrLvThlucF3OohlJPBHW7Q_Rq6Vw6y5pT

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NĂM 2022 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LỚP 12 (NGÀY 1/10/2022)

Công nhận 09 thí sinh trúng tuyển trình độ Cao đẳng hình thức chính quy năm 2022 theo phương thức xét kết quả học tập trung học phổ thông lớp 12,

số lượng thí sinh cụ thể từng ngành (danh sách kèm theo):

– Hướng dẫn du lịch: 01

– Kiểm toán: 04

– Quản lý công nghiệp: 01

– Quản trị kinh doanh: 03

Văn bản đính kèm: File Download