QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 01/2022

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 01/2022

HCE

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 01/2022

Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01/2022:
– Cao đẳng Khóa 10, 11, 12: File Download
– Cao đẳng Khóa 13, 14: File Download
– Trung cấp Khóa 29: File Download