SINH VIÊN K16 KIẾN TẬP DOANH NGHIỆP

Untitled design (6)

SINH VIÊN K16 KIẾN TẬP DOANH NGHIỆP

File Download

Hoạt động tham quan, kiến tập doanh nghiệp là hoạt động thường xuyên của sinh viên Khoa Tài chính Ngân hàng – Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM.

Vừa qua, nhằm tạo cơ hội cho sinh viên được tiếp xúc thực tế với môi trường làm việc tại các Ngân hàng thương mại, Nhà trường và Khoa đã tổ chức chương trình kiến tập cho sinh viên Khóa 16 tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – Chi nhánh TPHCM.

Trong quá trình kiến tập, các bạn sinh viên được tham quan và giới thiệu cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban ở Hội sở chính và mô hình Chi nhánh của Ngân hàng. Được tiếp cận với không gian và phong cách làm việc chuyên nghiệp của các cán bộ nhân viên ngân hàng. Ngoài ra, các bạn còn có cơ hội lắng nghe những chia sẻ về kinh nghiệm làm việc thực tế, những yêu cầu nghiệp vụ và kỹ năng cần có ở từng vị trí việc làm, những chia sẻ về thuận lợi và khó khăn trong quá trình công tác của nhiều anh chị nhân viên từ các phòng ban khác nhau tại ngân hàng.

Quá trình kiến tập đã giúp các bạn vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn một cách toàn diện, nâng cao kiến thức và học hỏi thêm các kỹ năng mềm, đồng thời nắm bắt được tiêu chí tuyển chọn làm việc tại các NHTM, từ đó có thể chủ động cải thiện năng lực của cá nhân để đáp ứng yêu cầu công việc trong tương lai.

Một số hình ảnh về các buổi kiến tập tại Ngân hàng TMCP Phương Đông: