SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI, DANH SÁCH HỌC SINH – SINH VIÊN THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2023 LẦN 2

Untitled design (6)

SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI, DANH SÁCH HỌC SINH – SINH VIÊN THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2023 LẦN 2

– Sơ đồ chỗ ngồi tham dự Lễ Tốt nghiệp: xem Tại đây
– Danh sách Học sinh – Sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp:
+ Danh sách Học sinh – Sinh  viên tham dự Lễ Tốt nghiệp buổi sáng: xem Tại đây
+ Danh sách Học sinh – Sinh  viên tham dự Lễ Tốt nghiệp buổi chiều: xem Tại đây
– Hướng dẫn Học sinh – Sinh  viên tham dự Lễ Tốt nghiệp: xem Tại đây