THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌC KỲ 3(2022-2023) ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 18 VÀ SINH VIÊN CAO ĐẲNG CÁC KHÓA TRƯỚC CHƯA HOÀN THÀNH MÔN HỌC

Untitled design (6)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌC KỲ 3(2022-2023) ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 18 VÀ SINH VIÊN CAO ĐẲNG CÁC KHÓA TRƯỚC CHƯA HOÀN THÀNH MÔN HỌC

Xem chi tiết thông báo Tại đây