THÔNG BÁO ĐÓNG HBYT HSSV 9 THÁNG (01/4/2023 ĐẾN 31/12/2023)

Untitled design (6)

THÔNG BÁO ĐÓNG HBYT HSSV 9 THÁNG (01/4/2023 ĐẾN 31/12/2023)

Thông báo gia hạn thẻ BHYT HSSV 9 tháng (01/4/2023-31/12/2023)