THÔNG BÁO HỦY LỚP MÔN HỌC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 – 2023 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HÌNH THỨC CHÍNH QUY

Untitled design (6)

THÔNG BÁO HỦY LỚP MÔN HỌC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 – 2023 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HÌNH THỨC CHÍNH QUY

– Thông báo hủy lớp môn học học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 trình độ Cao đẳng hình thức chính quy: File Download 
– Ghi chú: Sinh viên xem lại thời khoá biểu trên trang cá nhân để cập nhật lại lịch học, phòng học sau khi huỷ các lớp không đủ số lượng sinh viên đăng ký.