THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ – KỲ THI: 30/07/2023

THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ – KỲ THI: 30/07/2023

Bản sao của THÔNG BÁO (1)

THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ – KỲ THI: 30/07/2023

THÔNG BÁO

Nhận chứng nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ
Kỳ thi: ngày 30/7/2023

I. KẾT QUẢ THI – KỲ THI NGÀY 30/7/2023:

II. THỜI GIAN NHẬN CHỨNG NHẬN:

  • Thời gian: từ ngày 30/08/2023 (Sáng: 07:30 – 11:30, Chiều: 13:30 – 16:30 trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ)
  • Địa điểm: Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực và Dịch vụ – Phòng B104 – Tầng trệt, Khu B, Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM.
  • Khi đến nhận chứng chỉ/ chứng nhận vui lòng khai báo NGÀY THI sinh viên đã có kết quả đạt và xuất trình một trong các giấy tờ sau: Thẻ SV, CMND hoặc CCCD (tất cả là bản gốc).
  • Đối với chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra của trường, Trung tâm hỗ trợ trường hợp nhận thay khi xuất trình giấy tờ tùy thân của người nhận + thẻ sinh viên/giấy tờ tùy thân của sinh viên (bản gốc).