THÔNG BÁO SINH HOẠT NGOẠI KHÓA ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2022-2023

Untitled design (6)

THÔNG BÁO SINH HOẠT NGOẠI KHÓA ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2022-2023

– Thông báo sinh hoạt ngoại khóa đối với sinh viên  trình độ Cao đẳng học Giáo dục Quốc phòng và An ninh  học kỳ 3 năm học 2022-2023: File Download
– Danh sách sinh viên học Giáo dục Quốc phòng và An ninh học kỳ 3(2022-2023):
+ Đợt 1 (Từ ngày 03/7/2023 – 12/7/2023), địa điểm học: Trường Đại học Tôn Đức Thắng: File Download
+ Đợt 1 (Từ ngày 03/7/2023 – 12/7/2023), địa điểm học: Trường Đại học Tôn Đức Thắng Cơ sở Bảo LộcFile Download
+ Đợt 2 (Từ ngày 13/7/2023 – 22/7/2023), địa điểm học: Trường Đại học Tôn Đức Thắng: File Download