THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬP HỌC, DANH SÁCH LỚP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2022-2023, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG – ĐỢT 2 (TỪ NGÀY 13/7/2023 ĐẾN NGÀY 22/7/2023)

Untitled design (6)

THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬP HỌC, DANH SÁCH LỚP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2022-2023, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG – ĐỢT 2 (TỪ NGÀY 13/7/2023 ĐẾN NGÀY 22/7/2023)

– Thông báo thời gian nhập học, danh sách lớp môn Giáo dục Quốc phòng  và An ninh học kỳ 3 năm học 2022-2023, trình độ cao đẳng – Đợt 2 (từ ngày 13/7/2023 đến ngày 22/7/2023): File Download
– Danh sách lớp Giáo dục Quốc phòng và An Ninh đợt 2 (Địa điểm học: Đại học Tôn Đức Thắng): File Download
– Sơ đồ đường đi: File Download
Ghi chú:
+ Danh sách phòng ký túc xá Trung tâm GIáo dục Quốc phòng và An ninh thông báo trong buổi đầu tiên khi nhập học