THÔNG TIN TUYỂN SINH 2023

Untitled design (6)

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2023

Năm 2023, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh 16 ngành trình độ cao đẳng, 8 ngành trình độ trung cấp.

Nhà trường xét tuyển bằng phương thức sau:

  • Xét tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc gia
  • Xét tuyển bằng học bạ THPT (điểm trung bình cả năm lớp 12)

Thí sinh xem hướng dẫn đăng ký dự tuyển và các hướng dẫn liên quan khác tại chuyên trang tuyển sinh HCE: bit.ly/tuyensinhhce

Hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến của Nhà trường mở từ ngày 01/3/2023. Nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://tuyensinh.kthcm.edu.vn/

THÔNG TIN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, KHỐI XÉT TUYỂN: