THÔNG BÁO DANH SÁCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ – TIẾNG ANH THÁNG 10/2023

Bản sao của DANH SÁCH DỰ THI (2)

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ – TIẾNG ANH THÁNG 10/2023

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ – TIẾNG ANH THÁNG 10/2023
Kỳ thi: Ngày 15/10/2023

I. THỜI GIAN – HÌNH THỨC THI:

  • 07:30: Thi Đọc hiểu-Nghe-Viết
  • 09:30: Thi Nói
  • Hình thức thi: Trực tiếp 

II. DANH SÁCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ – TIẾNG ANH  

Xem danh sách tại đây:

 

Lưu ý: Nếu thông tin cá nhân có sai sót thì vui lòng báo với giám thị điều chỉnh thông tin tại ngày thi.