DANH SÁCH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN THÁNG 11/2023

DANH SÁCH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN THÁNG 11/2023

Bản sao của DANH SÁCH DỰ THI

DANH SÁCH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN THÁNG 11/2023

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ 

THÔNG BÁO

DANH SÁCH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN THÁNG 11/2023

Ngày khai giảng: 06/11/2023

Hình thức học: Trực tiếp tại trường

  • Học viên có tên trong danh sách đã hoàn tất học phí đến hết ngày 31/10/2023.
  • Học viên ghi danh sau ngày 31/10/2023 đến ngày 04/11/2023 sẽ được cập nhật danh sách ngày 06/11/2023
  •  Phòng học sẽ thông báo trước ngày khai giảng thông báo qua gmail học viên đã ghi danh.
    1. Bảo lưu thông tin đăng ký sang kỳ sau (dự kiến tháng 12/2023).
    2. Rút học phí (đến Trung tâm xin mẫu đơn để làm thủ tục)
  • Lưu ý 1: Học viên chọn Phương án 1 hoặc 2 vui lòng phản hồi thông tin qua email daotaonganhan@kthcm.edu.vn, trong mail ghi rõ nội dung Đổi ca học nào? hoặc Bảo lưu thông tinHọ tên + MSSV để Trung tâm cập nhật. Thời hạn phản hồi: Trước 16:30 ngày 06/11/2023./.
  • Lưu ý 2: Học viên đã chuyển khoản học phí đúng thời hạn nhưng không có tên vui lòng phản hồi thông tin qua email daotaonganhan@kthcm.edu.vn, trong mail ghi rõ nội dung Không có tên trong danh sách đăng ký lớp Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 11/2023Họ tên + MSSV. để Trung tâm kiểm tra. Thời hạn phản hồi: Trước 16:30 ngày 06/11/2023./.

XEM DANH SÁCH HỌC VIÊN CÁC LỚP: https://drive.google.com/drive/folders/1gIP6SBupeVHYT8CD_A3cgMvXe9Dkvv2l?usp=sharing