DANH SÁCH CÁC LỚP ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA  THÁNG 03/2024

DANH SÁCH CÁC LỚP ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA  THÁNG 03/2024

DANH SACH LỚP HỌC

DANH SÁCH CÁC LỚP ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA  THÁNG 03/2024

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ 

THÔNG BÁO

DANH SÁCH CÁC LỚP ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA  THÁNG 03/2024

Ngày khai giảng: 04/03/2024

Hình thức học: Trực tiếp tại trường

  • Học viên có tên trong danh sách đã hoàn tất học phí đến hết ngày 29/02/2024.   
  • Phòng học sẽ thông báo qua gmail học viên đã ghi danh, trước ngày khai giảng.
  • Ca học KHÔNG đủ số lượng học viên để mở lớp: B2

 – Tối 17:45 – 20:15 thứ 3-5-7

1.Đổi sang các ca học khác: 
– Tối 17:45 – 20:15 thứ 2-4-6.

2. Bảo lưu thông tin đăng ký sang kỳ sau (dự kiến T4/2024).

3. Rút học phí (đến Trung tâm xin mẫu đơn để làm thủ tục).

  • Lưu ý 1: Học viên chọn Phương án 1 hoặc 2 vui lòng phản hồi thông tin qua email daotaonganhan@kthcm.edu.vn, trong mail ghi rõ nội dung Đổi ca học nào? hoặc Bảo lưu thông tinHọ tên + MSSV để Trung tâm cập nhật. Thời hạn phản hồi: Trước 16:30 ngày 04/03/2024./.
  • Lưu ý 2: Học viên đã chuyển khoản học phí đúng thời hạn nhưng không có tên vui lòng phản hồi thông tin qua email daotaonganhan@kthcm.edu.vn, trong mail ghi rõ nội dung Không có tên trong danh sách đăng ký lớp Anh văn đầu ra tháng 03/2024Họ tên + MSSV. để Trung tâm kiểm tra. Thời hạn phản hồi: Trước 16:30 ngày 04/03/2024./..

XEM DANH SÁCH LỚP: tại đây.