DANH SÁCH CÁC LỚP ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA  THÁNG 04/2024

DANH SÁCH CÁC LỚP ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA  THÁNG 04/2024

DANH SACH LỚP HỌC

DANH SÁCH CÁC LỚP ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA  THÁNG 04/2024

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ 

THÔNG BÁO

DANH SÁCH CÁC LỚP ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA  THÁNG 04/2024

Ngày khai giảng: 15/04/2024

Hình thức học: Trực tiếp tại trường

  • Học viên có tên trong danh sách đã hoàn tất học phí đến hết ngày 06/04/2024.   
  • Phòng học sẽ thông báo qua gmail học viên đã ghi danh, trước ngày khai giảng.
Ca học KHÔNG đủ số lượng học viên để mở lớp B1& B2:
 – Tối 17:45 – 20:15 thứ 3-5-7.
Ca học KHÔNG đủ số lượng học viên để mở lớp A2:
– Sáng 3-5-7 (7:30 – 10:00).
– Chiều 2-4-6 (13:30-16:00)
– Chiều 3-5-7 (13:30-16:00)
1.Đổi sang các ca học khác : 
– Sáng 2-4-6 (7:30 – 10:00) ca học dành cho các lớp A2.
 -Tối  2-4-6 (17:45 – 20:15) ca họcdành cho các lớp A2.
– Tối  3-5-7   (17:45 – 20:15) ca học dành cho các lớp A2.
Lớp B1& B2: đổi sang  Tối  2-4-6 (17:45 – 20:15).

2. Bảo lưu thông tin đăng ký sang kỳ sau (dự kiến T5/2024).

3. Rút học phí (đến Trung tâm xin mẫu đơn để làm thủ tục).

  • Lưu ý 1: Học viên chọn Phương án 1 hoặc 2 vui lòng phản hồi thông tin qua email daotaonganhan@kthcm.edu.vn, trong mail ghi rõ nội dung Đổi ca học nào? hoặc Bảo lưu thông tinHọ tên + MSSV để Trung tâm cập nhật. Thời hạn phản hồi: Trước 16:30 ngày 15/04/2024./.
  • Lưu ý 2: Học viên đã chuyển khoản học phí đúng thời hạn nhưng không có tên vui lòng phản hồi thông tin qua email daotaonganhan@kthcm.edu.vn, trong mail ghi rõ nội dung Không có tên trong danh sách đăng ký lớp Anh văn đầu ra tháng 04/2024Họ tên + MSSV. để Trung tâm kiểm tra. Thời hạn phản hồi: Trước 16:30 ngày15/04/2024./..

XEM DANH SÁCH LỚP: TẠI ĐÂY.