DANH SÁCH CÁC LỚP ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA  THÁNG 11/2023

DANH SÁCH CÁC LỚP ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA  THÁNG 11/2023

DANH SÁCH CÁC LỚP ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA  THÁNG 11/2023

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ 

THÔNG BÁO

DANH SÁCH CÁC LỚP ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA  THÁNG 11/2023

Ngày khai giảng: 27/11/2023 

Hình thức học: Trực tiếp tại trường

  • Học viên có tên trong danh sách đã hoàn tất học phí đến hết ngày 23/11/2023.   
  • Phòng học sẽ thông báo trước ngày khai giảng thông báo qua gmail học viên đã ghi danh.
  • Ca học KHÔNG đủ số lượng học viên để mở lớp: B1 và B2

 – Tối 17:45 – 20:15 thứ 2-4-6.

 – Tối 17:45 – 20:15 thứ 3-5-7

1. Bảo lưu thông tin đăng ký sang kỳ sau (dự kiến 2024).

2. Rút học phí (đến Trung tâm xin mẫu đơn để làm thủ tục).

  • Lưu ý : Học viên đã chuyển khoản học phí đúng thời hạn nhưng không có tên vui lòng phản hồi thông tin qua email daotaonganhan@kthcm.edu.vn, trong mail ghi rõ nội dung Không có tên trong danh sách đăng ký lớp Anh văn đầu ra tháng 11/2023Họ tên + MSSV. để Trung tâm kiểm tra. Thời hạn phản hồi: Trước 16:30 ngày 27/11/2023./.

XEM DANH SÁCH LỚP TẠI ĐÂY:  https://drive.google.com/drive/folders/1d410EbygNw0E_302KXcfm8drAiZWlA91?usp=sharing