DANH SÁCH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN KHÓA 2 – THÁNG 04/2024-ĐỢT 2

DANH SÁCH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN KHÓA 2 – THÁNG 04/2024-ĐỢT 2

DANH SACH LỚP HỌC

DANH SÁCH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN KHÓA 2 – THÁNG 04/2024-ĐỢT 2

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ 

THÔNG BÁO

DANH SÁCH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN THÁNG 04/2024 – ĐỢT 2

Ngày khai giảng: 22/04/2024

Hình thức học: Trực tiếp tại trường

  • Học viên có tên trong danh sách đã hoàn tất học phí đến hết ngày 17/04/2024.
  •  Phòng học sẽ thông báo qua gmail học viên đã ghi danh, trước ngày khai giảng.
  • Lưu ý : Học viên đã chuyển khoản học phí đúng thời hạn nhưng không có tên vui lòng phản hồi thông tin qua email daotaonganhan@kthcm.edu.vn, trong mail ghi rõ nội dung Không có tên trong danh sách đăng ký lớp tin học cơ bản tháng 04/2024Họ tên + MSSV. để Trung tâm kiểm tra. Thời hạn phản hồi: Trước 16:30 ngày 22/04/2024./.

XEM DANH SÁCH HỌC VIÊN CÁC LỚP: tại đây.