DANH SÁCH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN THÁNG 10/2023

DANH SÁCH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN THÁNG 10/2023

DANH SÁCH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN THÁNG 10/2023

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ 

THÔNG BÁO

DANH SÁCH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN THÁNG 10/2023

Ngày khai giảng: Dự kiến 09/10/2023 –

Hình thức học: Trực tiếp tại trường

 • Học viên có tên trong danh sách đã hoàn tất học phí đến hết ngày 05/10/2023.   
 • Phòng học sẽ thông báo trước ngày khai giảng thông báo qua gmail học viên đã ghi danh.
 • Ca học KHÔNG đủ số lượng học viên để mở lớp:
  – Sáng 07:30 – 11:30 thứ 2-4-6
  – Sáng 07:30 – 11:30 thứ 3-5-7
  – Chiều 13:00-16:30 thứ 2-4-6
  – Chiều 13:00-16:30 thứ 3-5-7
 • Học viên đăng ký các ca học này lựa chọn các phương án sau:
  1. Đổi ca học sang ca học khác:
  – Tối 17:45 – 20:15 thứ 3-5-7.
  – Tối 17:45 – 20:15 thứ 2-4-6.
  2. Bảo lưu thông tin đăng ký sang kỳ sau (dự kiến tháng 11/2023).
  3. Rút học phí (đến Trung tâm xin mẫu đơn để làm thủ tục)
 • Lưu ý 1: Học viên chọn Phương án 1 hoặc 2 vui lòng phản hồi thông tin qua email daotaonganhan@kthcm.edu.vn, trong mail ghi rõ nội dung Đổi ca học nào? hoặc Bảo lưu thông tinHọ tên + MSSV để Trung tâm cập nhật. Thời hạn phản hồi: Trước 12:30 ngày 09/10/2023./.
 • Lưu ý 2: Học viên đã chuyển khoản học phí đúng thời hạn nhưng không có tên vui lòng phản hồi thông tin qua email daotaonganhan@kthcm.edu.vn, trong mail ghi rõ nội dung Không có tên trong danh sách đăng ký lớp Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 10/2023Họ tên + MSSV. để Trung tâm kiểm tra. Thời hạn phản hồi: Trước 16:30 ngày 09/10/2023./.

XEM DANH SÁCH HỌC VIÊN CÁC LỚP: https://drive.google.com/drive/folders/1d410EbygNw0E_302KXcfm8drAiZWlA91?usp=sharing