DANH SÁCH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN THÁNG 12/2023

DANH SÁCH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN THÁNG 12/2023

DANH SACH LỚP HỌC

DANH SÁCH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN THÁNG 12/2023

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ 

THÔNG BÁO

DANH SÁCH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN THÁNG 11/2023

Ngày khai giảng: 04/12/2023

Hình thức học: Trực tiếp tại trường

  • Học viên có tên trong danh sách đã hoàn tất học phí đến hết ngày 30/11/2023.
  • Học viên ghi danh ngày 01/12/2023  sẽ được cập nhật danh sách ngày 04/12/2023
  •  Phòng học sẽ thông báo trước ngày khai giảng thông báo qua gmail học viên đã ghi danh.
Ca học không đủ số lượng học viên để mở lớp: 
– Sáng 07:30 – 11:30 thứ 3-5-7
– Tối 17:45 – 20:15 thứ 3-5-7.
Học viên đăng ký các ca học này lựa chọn các phương án sau:
1. Đổi ca học sang ca học khác: 
– Sáng 07:30 – 11:30 thứ 2-4-6
– Tối 17:45 – 20:15 thứ 2-4-6.
2. Bảo lưu thông tin đăng ký sang kỳ sau (dự kiến tháng 01/2024).

3. Rút học phí (đến Trung tâm xin mẫu đơn để làm thủ tục)

  • Lưu ý 1: Học viên chọn Phương án 1 hoặc 2 vui lòng phản hồi thông tin qua email daotaonganhan@kthcm.edu.vn, trong mail ghi rõ nội dung Đổi ca học nào? hoặc Bảo lưu thông tinHọ tên + MSSV để Trung tâm cập nhật. Thời hạn phản hồi: Trước 16:30 ngày 04/12/2023./.
  • Lưu ý 2: Học viên đã chuyển khoản học phí đúng thời hạn nhưng không có tên vui lòng phản hồi thông tin qua email daotaonganhan@kthcm.edu.vn, trong mail ghi rõ nội dung Không có tên trong danh sách đăng ký lớp Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 12/2023Họ tên + MSSV. để Trung tâm kiểm tra. Thời hạn phản hồi: Trước 16:30 ngày 04/12/2023./.

XEM DANH SÁCH HỌC VIÊN CÁC LỚP: https://drive.google.com/rive/folders/1gIP6SBupeVHYT8CD_A3cgMvXe9Dkvv2l?usp=sharing