Kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ – Kỳ thi ngày 14/04/2024

Kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ – Kỳ thi ngày 14/04/2024

KẾT QUẢ THI

Kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ – Kỳ thi ngày 14/04/2024

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

THÔNG BÁO

Kết quả thi & Quyết định công nhận sinh viên trình độ Cao đẳng, hệ chính quy
đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ – Tiếng Anh
Đợt thi ngày: 14/04/2024

  1. Sinh viên sử dụng tạm thời Quyết định công nhận đạt chuẩn ra để nộp hồ sơ xét tốt nghiệp. Sau khi có thông báo đến nhận chứng nhận đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh. Tải Quyết định công nhận tại đây: Download.   Lưu ý: Sinh viên kiểm tra thông tin chính xác nếu cần ĐIỀU CHỈNH thông tin in CHỨNG NHẬN, vui lòng liên hệ Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực và Dịch vụ – Phòng B104 (gặp thầy Danh Ni).
  2. Thí sinh có kết quả thi chưa đạt lần đầu theo dõi đợt thi kế tiếp, đăng ký thi lại theo hướng dẫn.
  3. Xem Kết quả thi: tại đây.