KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY 26/11/2023

KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY 26/11/2023

Bản sao của TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY 26/11/2023

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

THÔNG BÁO

Kết quả thi & Quyết định công nhận sinh viên trình độ Cao đẳng, hệ chính quy
đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ – Tiếng Anh
Đợt thi ngày: 26/11/2023

  1. Xem Kết quả thi tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1_wEq8EvTowfs-Bva-Dp2S-q_wIvNM3UA?usp=drive_link                                                   
  2. Sinh viên sử dụng tạm thời Quyết định công nhận đạt chuẩn ra để nộp hồ sơ xét tốt nghiệp. Sau khi có thông báo đến nhận chứng nhận đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh. Tải Quyết định công nhận tại đây:

  3. Lưu ý: Sinh viên cần điều chỉnh thông tin in chứng nhận, vui lòng liên hệ Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực và Dịch vụ – Phòng B104 (gặp thầy Danh Ni).
  4. Thí sinh có kết quả chưa đạt đăng ký thi lại kỳ thi : 07/01/2023 theo thông báo.