THÔNG BÁO DANH SÁCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ – TIẾNG ANH THÁNG 04/2024 – KỲ THI 14/04/2024

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ – TIẾNG ANH THÁNG 04/2024 – KỲ THI 14/04/2024

DANH SÁCH DỰ THI

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ – TIẾNG ANH THÁNG 04/2024 – KỲ THI 14/04/2024

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ – TIẾNG ANH THÁNG 04/2024
Kỳ thi: Ngày 14/04/2024

I. THỜI GIAN – HÌNH THỨC THI:

  • 07:00: Thi Đọc hiểu-Nghe-Viết
  • 09:30: Thi Nói
  • Hình thức thi: Trực tiếp 

II. DANH SÁCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ – TIẾNG ANH  

Xem danh sách: TẠI ĐÂY

Lưu ý: Nếu thông tin cá nhân có sai sót thì vui lòng báo với giám thị điều chỉnh thông tin tại ngày thi!