THÔNG BÁO GIA HẠN ĐĂNG KÍ CÁC LỚP TIẾNG ANH THÁNG 10/2023

THÔNG BÁO GIA HẠN ĐĂNG KÍ CÁC LỚP TIẾNG ANH THÁNG 10/2023

Copy of Bản sao của CHIÊU SINH TIẾNG ANH

THÔNG BÁO GIA HẠN ĐĂNG KÍ CÁC LỚP TIẾNG ANH THÁNG 10/2023

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

THÔNG BÁO

 GIA HẠN ĐĂNG KÝ CÁC LỚP TIẾNG ANH THÁNG 10/2023

TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ : B1 & B2

1. Gia hạn đăng ký và đóng học phí đến hết: ngày 12/10/2023./. Link thông tin và đăng ký: https://bit.ly/3TX56gx .

  (Tổng hợp và cập nhật danh sách vào ngày 13/10/2023.)
2. Lịch khai giảng: Dự kiến ngày 16/10/2023./.