THÔNG BÁO LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THÁNG 11/2023

THÔNG BÁO LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THÁNG 11/2023

Bản sao của TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

THÔNG BÁO LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THÁNG 11/2023

 Đăng ký thi lại qua link: https://t.ly/mq7Y4