THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN – KỲ THI 24/03/2024

THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN – KỲ THI 24/03/2024

_THÔNG BÁO

THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN – KỲ THI 24/03/2024

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

THÔNG BÁO

Nhận chứng chỉ “Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản”
Kỳ thi: ngày 24/03/2024 

I. KẾT QUẢ THI & QUYẾT ĐỊNH CẤP CHỨNG CHỈ ƯDCNTTCB – KỲ THI NGÀY 21/01/2024

  • Xem Kết quả thi & Quyết định cấp chứng chỉ: tại đây.

II. THỜI GIAN NHẬN CHỨNG CHỈ: 

  • Thời gian: Thời gian nhận: Từ ngày 23/04/2024 đến ngày 31/05/2024 (Sáng: 07:30 – 11:30, Chiều: 13:30 – 16:30 trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ, Tết) 
  • Địa điểm: Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực và Dịch vụ – Phòng B104 – Tầng trệt, Khu B, Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM. 
  • Khi đến nhận chứng chỉ/ chứng nhận vui lòng khai báo NGÀY THI và xuất trình một trong các giấy tờ sau: Thẻ CMND hoặc Thẻ CCCD (tất cả là bản gốc).
  • Đối với chứng chỉ Tin học, Trung tâm KHÔNG giải quyết trường hợp nhận thay theo quy định.