TW ĐOÀN TRIỂN KHAI KHẢO SÁT ONLINE VỀ ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH THANH NIÊN

45

TW ĐOÀN TRIỂN KHAI KHẢO SÁT ONLINE VỀ ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH THANH NIÊN

Thực hiện Công văn số 41-CV/VNCTN ngày 04/11/2021 của Viện nghiên cứu Thanh niên về việc phối hợp khảo sát online về đánh giá chính sách thanh niên, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Đoàn viên tích cực triển khai khảo sát online đối với đoàn viên, thanh niên tại cơ sở với các nội dung có liên quan, cụ thể như sau:

1. Đường link khảo sát: http://www.research.net/r/dtcs-tn

2. Cách thức tham gia khảo sát:

– Bước 1: Truy cập đường link vào trên máy tính hoặc điện thoại có liên kết mạng internet.

– Bước 2: Nhấn vào đường link theo đối tượng thanh niên và trả lời lần lượt các câu hỏi (chọn “OK” sau khi kết thúc trả lời mỗi câu hỏi). Sau khi trả lời hết các câu hỏi, chọn “Xong” để kết thúc cuộc khảo sát.

– Bước 3: Các Liên Chi đoàn cập nhật hình ảnh minh chứng thực hiện trên hệ thống thang điểm thi đua năm học 2021 – 2022 (đối với khu vực trường học) của đơn vị, phần “Giải pháp đánh giá hiệu quả công tác giáo dục”.

3. Thời gian thực hiện: Kết thúc trước ngày 11/11/2021.