VIDEO GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN VÀ TRI ÂN CÁC CÁ NHÂN CÓ ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022

39

VIDEO GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN VÀ TRI ÂN CÁC CÁ NHÂN CÓ ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022

Nhân sự kiện Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh – Nhiệm kỳ 2023 -2028, Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu Video về công đoàn cơ sở, các hoạt động tiêu biểu của công đoàn nhà trường trong nhiệm kỳ 2017-2022 và tri ân các cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 (Kéo dài đến tháng 3/2023)

Vui lòng xem tại liên kết bên dưới

https://drive.google.com/drive/folders/10THgOC1jXAECZhaGKag8SI8T3b2o1XnS?usp=sharing