CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

Untitled design (6)

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

I. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng:
1. Ngành Công tác xã hội: File Download
2. Ngành Tiếng Anh: File Download
3. Ngành Quản trị kinh doanh:File Download
4. Ngành Kế toán: File Download
5. Ngành Kinh doanh thương mại: File Download
6. Ngành Logistics: File Download
7. Ngành Hướng dẫn du lịch: File Download
8. Ngành Tài chính ngân hàng: File Download
9. Ngành Kiểm toán: File Download
10. Ngành Công nghệ thông tin: File Download
11. Ngành Quản lý công nghiệp: File Download
12. Ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu: File Download
13. Ngành Tiếng Hàn Quốc: File Download
14. Ngành Quản trị khách sạn: File Download
15. Ngành Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm): File Download 
II. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo trình độ Trung cấp:
1. Ngành Kế toán doanh nghiệp: File Download
2. Ngành Logistics: File Download