CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG – ÁP DỤNG TỪ KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2023

Untitled design (6)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG – ÁP DỤNG TỪ KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2023

Ngành Marketing: File Download

Ngành Tài chính doanh nghiệp: File Download

Ngành Đồ họa đa phương tiện: File Download

Ngành Quản trị kinh doanh: File Download

Ngành Kinh doanh thương mại: File Download

Ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu: File Download

Ngành Logistics: File Download

Ngành Kế toán: File Download

Ngành Kiểm toán: File Download

Ngành Tài chính – Ngân hàng: File Download

Ngành Công nghệ thông tin: File Download

Ngàng Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm): File Download

Ngành Tiếng Anh: File Download

Ngành Tiếng Hàn Quốc: File Download

Ngành Công tác xã hội: File Download

Ngành Quản lý công nghiệp: File Download

Ngành Hướng dẫn du lịch: File Download

Ngành Quản trị khách sạn: File Download