CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022 – 2023

Untitled design (6)

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022 – 2023

THÔNG BÁO NGÀY 25/08/2023 Công khai thông tin chất lượng đào tạo năm học 2022 – 2023.Download: Phần 1Phần 2

THÔNG BÁO NGÀY 25/08/2023 Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2022 – 2023. Download: Phần 1Phần 2