HCE tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thích ứng trong thời kỳ chuyển đổi số”.

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (HCE) trân trọng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thích ứng trong thời kỳ chuyển đổi số” dành cho đội ngũ giảng viên Nhà trường. Đây là một trong những hoạt động sinh hoạt chuyên môn hằng năm của giảng viên thuộc các Khoa chuyên ngành.