Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ Cao đẳng, hình thức đào tạo chính quy năm 2022 theo phương thức xét kết quả học tập trung học phổ thông lớp 12 (Ngày 1/10/2022)

Hội đồng Tuyển sinh năm 2022 trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh công nhận 09 thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng, hình thức đào tạo chính quy năm 2022 theo phương thức xét kết quả học tập trung học phổ thông lớp 12