Thông báo dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển ngành Tài chính - Ngân hàng năm 2022

Nhà trường dừng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển mới vào ngành Tài chính - Ngân hàng từ ngày 09/8/2022. Thí sinh đã trúng tuyển và còn thời hạn nhập học (theo thông báo trúng tuyển) vẫn được tiếp nhận hồ sơ nhập học.