Tin tức chung

Lễ ký kết Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (HCE) và Trường Cao đẳng Quốc tế Strategix (STRATEGIX)

Trung tâm TT - TS | 02/03/2023
|

Cùng với sự phát triển của đất nước trong xu thế hội nhập quốc tế, nhu cầu tiếp cận các chương trình đào tạo quốc tế ngày càng tăng. Do đó, việc liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo uy tín nước ngoài tại Việt Nam trở thành xu hướng và và yêu cầu cấp bách. Trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Úc, tổ chức Aus4Skills đã tạo cơ hội cho các cơ sở đào tạo nghề Việt Nam kết nối, hợp tác với các cơ sở đào tạo uy tín của Úc, trong đó có trường Cao đẳng Quốc tế Strategix. Đây là một trong những cơ sở đào tạo tại Úc đã thiết lập tiêu chuẩn cao về đào tạo nghề, cung cấp chương trình đào tạo chất lượng.

Vào ngày 02/03/2023, trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (HCE) trân trọng tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với Trường Cao đẳng Quốc tế Strategix (STRATEGIX). Buổi lễ đã lan tỏa ý nghĩa của thông điệp về việc tăng cường sự kết nối giữa nhà trường và cơ sở đào tạo quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh mới với mục đích là: (1) góp phần phát triển các chương trình đào tạo quốc tế hiệu quả gắn với phương pháp đào tạo và đánh giá theo năng lực; (2) nâng cao năng lực học tập, nghiên cứu của người học khi đổi mới phương pháp đào tạo thích ứng với thời kỳ chuyển đổi số và (3) tạo điều kiện cho người học có được cơ hội học tập và việc làm tốt nhất.

 Tại buổi lễ, Bà Võ Thị Khánh Vân đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc gắn kết, hợp tác trong quá trình đào tạo và tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ có những bước phát triển tốt đẹp, bền vững trong tương lai. Đồng quan điểm với Lãnh đạo nhà trường, Ông Wayne Edward Striplin cũng đánh giá cao sự hợp tác giữa hai bên và tin tưởng chất lượng đào tạo của nhà trường sẽ ngày càng được nâng cao trên nền tảng gắn kết giữa 2 cơ sở giáo dục đào tạo nghề trong và ngoài nước.

Với tốc độ và áp lực thay đổi liên tiếp trong bối cảnh mới “chuyển đổi số”, một số nội dung thảo luận chính của việc hợp tác tại buổi Lễ cũng được chia sẻ đã mang đến những góc nhìn tích cực, vừa tổng quan vừa cụ thể, cũng như giới thiệu đến đội ngũ giảng viên và sinh viên một số chương trình hợp tác giữa hai đơn vị như chương trình tham quan học tập, chương trình đào tạo ở nước ngoài, chương trình chuyển tiếp trong nước, chương trình đào tạo đội ngũ huấn luyện,…

Lễ ký kết Bản Ghi nhớ hợp thỏa thuận tác giữa Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng Quốc tế Strategix đánh dấu một bước ngoặc mới trong mối quan hệ hợp tác, cùng phát triển giữa hai đơn vị đào tạo nghề uy tín, hứa hẹn sẽ mang lại những thành quả tốt đẹp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, hình ảnh của cả Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng Quốc tế Strategix.

|