BÀ VÕ THỊ KHÁNH VÂN – ĐẢNG UỶ VIÊN, PHÓ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG ĐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

0604

BÀ VÕ THỊ KHÁNH VÂN – ĐẢNG UỶ VIÊN, PHÓ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG ĐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Ngày 06/4/2023, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Văn Tú, đã chủ trì cuộc họp các thành viên Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để bầu Chủ tịch và Thư ký Hội đồng.

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường Cao đẳng và Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014 quy định và hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường.

Căn cứ vào một số thay đổi trong cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Nhà trường trong thời gian vừa qua, để ổn định cơ cấu tổ chức, phù hợp với định hướng phát triển, trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM nhất trí thông qua danh sách thành viên và kiện toàn Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026 theo nhiệm kỳ Hiệu trưởng.

Thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các ông, bà:

Thành phần đương nhiên:

1. Ông Trần Văn Tú – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường

2. Bà Võ Thị Khánh Vân – Phó Hiệu trưởng

3. Ông Phạm Hùng Dũng – Phó Hiệu trưởng

4. Bà Nguyễn Đặng An Long – Phó Hiệu trưởng

5. Bà Nguyễn Thanh Xuân – Chủ tịch Công đoàn – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

6. Ông Trần Nguyễn Minh Nhựt – Bí thư Đoàn Thanh niên

Các Ông/Bà là đại diện một số khoa, phòng ban của Nhà trường:

7. Bà Trần Thị Vân Anh – Trưởng Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng

8. Bà Hồ Nguyễn Cúc Phương – Trưởng phòng Đào tạo

9. Ông Lâm Hàn Tuấn Kiệt – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính

10. Bà Nguyễn Thị Trúc Phương – Trưởng khoa Quản trị – Kinh doanh

11. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Trưởng khoa Kế toán – Kiểm toán

12. Ông Đào Quốc Phương – Trưởng khoa Công nghệ – Thông tin

13. Ông Lê Thanh Đức – Trưởng phòng Quản trị Cơ sở vật chất

Các doanh nghiệp:

14. Ông Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ chuyển phát nhanh Lita.

15. Ông Nguyễn Thành Hoa – Tổng giám đốc Tập đoàn Trọng Khang

16. Ông Ngô Tấn Vũ Khanh – Giám đốc khu vực Indochina, công ty Kaspersky, Tổng giám đốc Kaspersky, Việt Nam.

17. Ông Võ Văn Nhanh – Giám đốc Khách sạn Đệ Nhất

Hội đồng đã thực hiện các thủ tục bỏ phiếu và 100% phiếu bầu bà Võ Thị Khánh Vân – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trở thành Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại Hội nghị, Bà Võ Thị Khánh Vân đã giới thiệu và được 100% các thành viên Hội đồng bỏ phiếu bầu chọn cho bà Nguyễn Thanh Xuân – Thành viên Hội đồng, Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính giữ nhiệm vụ Thư ký Hội đồng.