ĐẠI HỘI CHI BỘ 1, NHIỆM KỲ 2022 – 2025

1509

ĐẠI HỘI CHI BỘ 1, NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Đại hội Chi bộ 1 – Nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện kế hoạch số 181-KH/ĐU ngày 22/7/2022 về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2022-2025 của Đảng uỷ Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 15/9/2022, Chi bộ 1 tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ 1 – Nhiệm kỳ 2022-2025.

Đến tham dự Đại hội, có đồng chí Phạm Hùng Dũng – Phó Bí thư Đảng bộ Trường; đồng chí Trần Văn Tú – Hiệu trưởng Nhà trường, Đảng Ủy viên phụ trách Chi bộ 1 cùng đại điện cấp ủy các Chi bộ 2, 3, 4,5.

Đại hội đã báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Báo cáo kiểm điểm cấp ủy Chi bộ 1 và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội đã bầu ra Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm các đồng chí: Lê Phan Vĩnh Lộc – Bí thư Chi bộ; Đồng chí Trần Nguyễn Minh Nhựt – Phó Bí thư Chi bộ; Đồng chí Lê Vũ Khắc Đạt – Chi ủy viên.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022-2025.