ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2022

07091

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2022

Sáng 7/09, Đảng ủy Trưởng Cao đẳng Kinh tế TPHCM tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè năm 2022, dự buổi tập huấn có đồng chí Trần Văn Tú, Đảng ủy viên, Hiệu trưởng, các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ, cán bộ, giảng viên và nhân viên của trường.

 

 

 

Tại buổi tập huấn đồng chí Tô Đại Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM truyền đạt các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành trung ương Đảng Khóa XIII bao gồm bốn (04) chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây tổ chức cơ sở đảng và nâng cao đội ngũ chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới.

Đồng chí đã nhấn mạnh các vấn đề thực tiễn đã và đang diễn ra cả nước và TPHCM, kết quả các nghị quyết, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của các Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Qua buổi tập huấn, bồi dưỡng giúp cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên nâng cao nhận thức chính trị trong tình hình mới, xây dựng tập thể Đảng bộ trường trong sạch, vững mạnh.