GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN HCE THAM GIA HỘI THI, HỘI THAO QUỐC PHÒNG, THỂ DỤC THỂ THAO NĂM 2023

0204

GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN HCE THAM GIA HỘI THI, HỘI THAO QUỐC PHÒNG, THỂ DỤC THỂ THAO NĂM 2023

Ngày 02/4/2023, giảng viên , nhân viên Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tham dự khai mạc Hội thi, Hội thao quốc phòng, thể dục thể thao Quận 10 năm 2023.

Tham gia dự thi hội thao gồm sự góp mặt của 02 khối thi (Khối phường và Khối Cơ quan đơn vị tự vệ) với danh mục nội dung thi đấu khác nhau. Thông qua các hoạt động của Hội thi các cấp ủy, chính quyền có thể đánh giá được chất lượng rèn luyện của lực lượng dân quân tự vệ. Đồng thời, nâng cao ý thức quốc phòng, tinh thần sẵn sàng chiến đấu của toàn dân.

Đại diện Nhà trường có các thầy:

+ Thầy Trương Thành Tú – Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức – Hành chính

+ Thầy Nguyễn Thanh Tâm – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản trị cơ sở vật chất

+ Thầy Nguyễn Trần Luân – Phó Trưởng khoa, Khoa Khoa học cơ bản

+ Thầy Trần Bửu Thuận – Nhân viên, Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng

+ Thầy Lê Nguyễn Quốc Phi – Giảng viên, Khoa Khoa học cơ bản

+ Thầy Quan Đại Trí – Nhân viên, Phòng Đào tạo