HCE ĐẠT CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH

0711

HCE ĐẠT CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Vừa qua, sau khi kết thúc quá trình kiểm tra đánh giá ngoài, Đoàn đánh giá Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn giáo dục Việt Nam (VTEC) đã kết luận HCE đạt chuẩn chất lượng chương trình đào tạo ngành Hướng dẫn du lịch theo tiêu chuẩn được quy định theo thông tư Số: 15/2017/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Khảo sát thực tế tại Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 31/10/2022 đến ngày 04/11/2022. Đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành kiểm tra báo cáo kết quả tự đánh giá và các hồ sơ minh chứng được cung cấp bởi Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Nhà trường.

Ngoài thời gian trực tiếp kiểm tra hồ sơ minh chứng và các tài liệu liên quan các thành viên của Đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành các chương trình khảo sát, dự giờ, phỏng vấn,… để thu thập các thông tin phục vụ cho việc thẩm định báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo.

Thông qua kết luận của Đoàn đánh giá, Nhà trường đã đạt được các tiêu chí đào tạo ngành Hướng dẫn du lịch như: Mục tiêu đào tạo ngành phù hợp với mục tiêu của Nhà trường và nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động; Nhà trường xây dựng chương trình đào tạo khoa học, hoạt động quản lí, đánh giá, hoạch định chi phí đào tạo,..công khai, minh bạch, đúng quy định Pháp luật,.. và hầu hết các tiêu chí khác.

Đặc biệt, Nhà trường phối hợp tốt với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động; 100% người học ngành Hướng dẫn du lịch trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị sử dụng lao động phù hợp với ngành, nghề đào tạo, nhằm đào tạo toàn diện cho người học từ kiến thức học tập đến các kỹ năng, nội dung thực tiễn tại doanh nghiệp.

 

Ngành Hướng dẫn du lịch trực thuộc khoa Khoa học xã hội và Quản lí công nghiệp. Ngành công nghiệp không khói – Du lịch, là một trong những ngành trọng điểm phát triển đào tạo của Thành phố Hồ Chí Minh. Kết luận đạt chuẩn là nguồn động lực lớn cho Nhà trường trong việc dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành; là sự khẳng định có căn cứ, được công nhận rộng rãi trên toàn đất nước Việt Nam, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có đầy đủ năng lực đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực ngành Hướng dẫn du lịch có tay nghề vững, kỹ năng tốt, đáp ứng cao nhất nhu cầu, yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.