HCE ĐÓN TIẾP ĐOÀN KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 2 CHƯƠNG TRÌNH AUS4SKILLS

1606

HCE ĐÓN TIẾP ĐOÀN KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 2 CHƯƠNG TRÌNH AUS4SKILLS

Ngày 14/06/2022 Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (HCE) trân trọng tiếp đón và làm việc với Đoàn khảo sát, đánh giá Dự án “Thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp với giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam” do Chính phủ Úc tài trợ giai đoạn 2022 – 2025. Đây là một trong những hoạt động khảo sát và đánh giá thực tế tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm làm cơ sở để Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Đại sứ quán Úc tại Việt Nam và Chương trình Aus4Skills lựa chọn cơ sở giáo dục nghề nghiệp có năng lực phù hợp tham gia vào Dự án ở giai đoạn 2.

Cuối năm 2017, HCE hân hạnh là một trong sáu trường trong hệ thống trường nghề có đào tạo ngành Logistics được lựa chọn tham gia Dự án “Thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp với giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam” do Chính phủ Úc tài trợ giai đoạn 2017– 2021. Và cũng trong giai đoạn này, HCE đã tích cực tham gia vào nhiều hoạt động cũng như là Dự án ứng dụng trong khuôn khổ của chương trình Aus4Skills. Qua đó, Nhà trường cũng đã thụ hưởng và đạt được kết quả nhất định từ việc tham gia Dự án ở giai đoạn 1 trong việc xây dựng và phát triển ngành Logistics.

Tiếp nối những nổ lực và thành công, HCE vinh dự là một trong hai mươi mốt trường trong hệ thống trường nghề có đào tạo ngành Logistics được khảo sát và đánh giá để lựa chọn tham gia Dự án ở giai đoạn 2 (2022 – 2025).

Qua buổi khảo sát và đánh giá, những nội dung khảo sát được trình bày cũng đã mang đến những góc nhìn tích cực, vừa tổng quan vừa cụ thể, cũng như chia sẻ cho Đoàn khảo sát, đánh giá một số nội dung về chiến lược xây dựng và phát triển ngành Logistics, mô hình CBTA của Nhà trường trong bối cảnh mới.

Tham dự buổi làm việc có TS. Nguyễn Đặng An Long – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương – Trưởng khoa Khoa Quản trị – Kinh doanh; ThS. Phan Nguyễn Mai Trang – Phó Trưởng khoa Khoa Quản trị – Kinh doanh; ThS. Đỗ Vũ Bá – Giảng viên Khoa Quản trị – Kinh doanh; Ms. Anne _ Đại diện Đoàn khảo sát, đánh giá Dự án đến từ Đại sứ quán Úc; Mr. Nguyễn Phi Lân _ Đại diện Đoàn khảo sát, đánh giá Dự án đến từ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Mr. Thăng _ Phiên dịch viên.