HCE DỪNG NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN MỚI CỦA NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

r-M-iEJsdHtKFessAuvoO3LkJFonO8MLrw2N4JX5_lF62sS-6upVXMIVzZc_Deq5BkTQcLM75gp3Go0RpSQRYW7XRbamwI1bwaqa-vnG9dFF96stRjRpBaBrSz9fk6Nwcrr8BZR8mu66Hg281_7GChBBH9YQ0kqM2R9lhh7RNa8

HCE DỪNG NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN MỚI CỦA NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Do đã tuyển đủ chỉ tiêu, Nhà trường dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển mới của ngành Quản trị khách sạn (áp dụng đối với tất cả các tổ hợp), kể từ ngày 18/8/2023. Những thí sinh đã đăng ký và được thông báo trúng tuyển (còn thời hạn nộp hồ sơ nhập học) ngành Quản trị khách sạn vẫn được tiếp tục nộp hồ sơ nhập học.

Chi tiết thông báo xem tại: Download