HCE NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CỦA GIẢNG VIÊN KIỀU TẤT THẮNG

20061

HCE NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CỦA GIẢNG VIÊN KIỀU TẤT THẮNG

Sáng ngày 20/6/2022, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã tổ chức buổi họp nghiệm thu đề tài “Xây dựng hệ thống bài tập môn Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật” theo quyết định Số: 403/QĐ-CĐKT ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Tham dự buổi họp có TS. Nguyễn Đặng An Long – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng, cùng các thầy, cô thành viên trong Hội đồng. Chủ nhiệm đề tài: Thầy Kiều Tất Thắng – Giảng viên khoa Công nghệ thông tin.

Các thành viên đã lắng nghe báo cáo và đánh giá cao về tính ứng dụng thực tiễn của đề tài tại trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.