HCE NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC “XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ”

2206

HCE NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC “XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ”

Chiều ngày 22/6/2022, Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (theo Quyết định Số: 403/QĐ-CĐKT ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) đã tổ chức buổi họp nghiệm thu đề tài “Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm và tự luận môn Giáo dục chính trị”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Thị Lan Anh – Phó Trưởng khoa Khoa học Cơ bản.

Hội đồng đã đánh giá xuất sắc kết quả nghiên cứu của đề tài và khẳng định, đây là tài liệu có thể sử dụng rộng rãi phục vụ cho quá trình học tập, tham khảo cho học sinh, sinh viên cũng như tài liệu giảng dạy cho giảng viên bộ môn Giáo dục chính trị của trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; đánh giá cao sự chỉn chu, sự đầu tư về nội dung và hình thức trong công trình nghiên cứu của cô Đỗ Thị Lan Anh.